12/01/2023 | Thương Trần

Thuật toán Bert là gì?

 

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) là một thuật toán máy học tự động hóa ngôn ngữ. Nó được phát triển bởi Google vào năm 2018 với mục tiêu giúp máy tự học cách hiểu ngôn ngữ tự nhiên một cách chính xác hơn.

BERT sử dụng mô hình Transformer để học các biểu diễn ngôn ngữ đồng thời theo hai chiều, tức là cả trước và sau mỗi từ. Điều này giúp BERT hiểu ngôn ngữ tự nhiên một cách tốt hơn bởi vì nó có thể xem xét toàn bộ ngữ cảnh của từ đó trong câu. BERT cũng sử dụng một quy trình huấn luyện trên dữ liệu lớn và chuyên sâu, gọi là “Pre-training”, cho phép nó học được một số khả năng chung của ngôn ngữ tự nhiên trước khi được chuyển sang các tác vụ cụ thể như phân tích cảm xúc, dịch ngôn ngữ, hoặc trả lời câu hỏi.

BERT đã đạt được kết quả tốt trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đã trở thành một trong những thuật toán tiên tiến nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tự động hóa ngôn ngữ, như chatbot, trả lời câu hỏi, dịch ngôn ngữ máy tính và phân tích cảm xúc.

Bert cũng đã được sử dụng trong các mô hình NLP như: question answering, named entity recognition, coreference resolution, sentiment analysis, text summarization. Do đó, nó có thể được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách hoạt động của thuật toán ra sao?

BERT hoạt động bằng cách sử dụng mô hình Transformer để học các biểu diễn ngôn ngữ đồng thời theo hai chiều, tức là cả trước và sau mỗi từ trong một câu. Điều này cho phép BERT xem xét toàn bộ ngữ cảnh của từ đó trong câu, giúp cho nó hiểu ngôn ngữ tự nhiên một cách tốt hơn.

Trong quá trình huấn luyện, BERT sử dụng một tiền xử lý mạnh mẽ gọi là “Pre-training” để học các khả năng chung của ngôn ngữ tự nhiên. Trong tiến trình này, BERT sử dụng một tiến trình huấn luyện cho một tác vụ “Masked Language Modeling” (MLM), trong đó một số từ được “masked” (bị che đi) và mô hình được yêu cầu dự đoán chúng. Sau khi Pre-training, BERT có thể được chuyển sang các tác vụ cụ thể như phân tích cảm xúc, dịch ngôn ngữ, hoặc trả lời câu hỏi.

Trong quá trình sử dụng, BERT sẽ nhận một câu hoặc một đoạn văn bản và sẽ sử dụng các biểu diễn ngôn ngữ đã học được từ quá trình pre-training để xử lý và hiểu ngôn ngữ trong câu hoặc đoạn văn bản đó. Nó cũng sẽ sử dụng các mô hình được fine-tune cho các tác vụ cụ thể để thực hiện các tác vụ xử lý ngôn ngữ như trả lời câu hỏi, phân tích cảm xúc, hoặc dịch ngôn ngữ.

Kết quả sẽ được trả về dưới dạng vector các biểu diễn ngôn ngữ của từng từ hoặc cụm từ trong câu hoặc đoạn văn bản đó, tùy vào tác vụ mà BERT được sử dụng để thực hiện. Kết quả này sau đó có thể được sử dụng trong các mô hình tiếp theo để thực hiện các tác vụ khác nhau như dự đoán, phân loại, hoặc trích xuất thông tin.

Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?

Google đã sử dụng mô hình BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) để cải thiện khả năng tìm kiếm và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của họ. Mục tiêu của họ là giúp người dùng tìm kiếm nội dung thông minh hơn và nhanh hơn bằng cách hiểu tìm kiếm của người dùng một cách tốt hơn. BERT cũng được sử dụng trong các tác vụ khác nhau như phân tích ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ngôn ngữ.

BERT được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản tự nhiên và được thiết kế để học các quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu. Bởi vì BERT có thể học cả quan hệ trước và sau mỗi từ, nó có thể hiểu được ngữ nghĩa của các từ trong cả câu hỏi và câu trả lời. BERT có thể được sử dụng trong nhiều tác vụ khác nhau, như đánh giá tất cả các câu trong một đoạn văn bản để xác định câu hỏi hay câu trả lời, và đánh giá tính chính xác của câu trả lời trong bộ câu hỏi trắc nghiệm.

BERT cũng được sử dụng trong các tác vụ khác như tự động phân tích cảm xúc, phân tích chủ đề và gợi ý từ điển. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng như tự động dịch, tìm kiếm thông minh và trả lời câu hỏi. BERT đã giúp Google tăng khả năng tìm kiếm và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của họ, giúp người dùng tìm kiếm nội dung thông minh hơn và nhanh hơn. BERT cũng đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau và được coi là một trong những mô hình NLP tiên tiến nhất hiện nay.

Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?

Google BERT đã có ảnh hưởng lớn đến SEO (Search Engine Optimization) bởi nó giúp Google hiểu ngôn ngữ tự nhiên của người dùng một cách tốt hơn. Khi BERT được sử dụng trong tìm kiếm, nó có thể hiểu được ngữ nghĩa của cả câu hỏi và câu trả lời, giúp tìm kiếm trả về kết quả chính xác hơn và phù hợp với tìm kiếm của người dùng.

Do đó, để tối ưu hóa SEO, cần có nội dung văn bản chất lượng cao, đầy đủ thông tin, tập trung vào các từ khóa liên quan đến nội dung của trang web của bạn, và chú trọng đến việc hiểu tìm kiếm của người dùng để tạo ra các câu hỏi và trả lời thích hợp.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng BERT chỉ là một trong nhiều yếu tố mà Google xem xét khi xác định xếp hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm. SEO vẫn cần các yếu tố khác như cấu trúc trang web, liên kết đến trang web, nội dung dạng văn bản và hình ảnh, v.v. để đạt được kết quả tìm kiếm tốt.

SEO cần phải tuân thủ các chuẩn và chính sách của Google và BERT có thể giúp trang web của bạn trả lời các câu hỏi của người dùng một cách chính xác hơn. Điều quan trọng là cần có nội dung chất lượng và cập nhật thường xuyên, đặc biệt là với các câu hỏi của người dùng và các xu hướng tìm kiếm mới.

Việc tuân thủ các chuẩn và chính sách của Google và BERT cũng cần đảm bảo rằng trang web của bạn có thể được hiểu và hiển thị đúng cách trên các thiết bị khác nhau, bao gồm cả di động. Trang web cần phải được thiết kế theo chuẩn SEO, với cấu trúc trang web và liên kết đến trang web hợp lý. Nội dung của trang web cần được tạo ra và cập nhật thường xuyên, với từ khóa liên quan đến nội dung của trang web.

Tóm lại, BERT có ảnh hưởng lớn đến SEO bởi nó có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của người dùng một cách tốt hơn, giúp Google tìm kiếm nội dung thông minh hơn và trả lời các câu hỏi của người dùng một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, SEO vẫn cần các yếu tố khác và cần tuân thủ các chuẩn và chính sách của Google để đạt được kết quả tìm kiếm tốt.

Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) và Google RankBrain đều là hai thuật toán máy học được sử dụng trong việc tìm kiếm và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của Google, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng.

Google RankBrain là một thuật toán máy học được sử dụng để xếp hạng kết quả tìm kiếm. Nó được sử dụng để xử lý các câu hỏi tự nhiên của người dùng và đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn. RankBrain chủ yếu sử dụng các thuật toán học máy để xử lý dữ liệu và suy ra các quan hệ giữa các từ và cụm từ.

BERT là một thuật toán máy học được sử dụng để học các quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu. Nó được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản tự nhiên và có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của người dùng một cách tốt hơn. BERT có thể được sử dụng trong nhiều tác vụ khác nhau, như trả lời câu hỏi, đánh giá tính chính xác của câu trả lời, và tự động dịch.

Tóm lại, BERT và Google RankBrain đều là hai thuật toán máy học được sử dụng trong việc tìm kiếm và hiểu ngôn ngữ tự nhiên của Google. Tuy nhiên, chúng có mục đích và cách hoạt động khác nhau. RankBrain chủ yếu được sử dụng để xếp hạng kết quả tìm kiếm, trong khi BERT được sử dụng để học các quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu, và có thể được sử dụng trong nhiều tác vụ khác.

Một ví dụ về bối cảnh và BERT

Một ví dụ về bối cảnh và BERT có thể là trường hợp tìm kiếm thông tin về “chất lượng nước sạch tại thành phố x”. Trước đây, khi người dùng gõ vào câu hỏi “chất lượng nước sạch tại thành phố x”, hệ thống tìm kiếm của Google sẽ chỉ tìm kiếm các trang web có chứa cụm từ “chất lượng nước sạch” và “thành phố x” và không hiểu được ngữ nghĩa của câu hỏi đó.

Với BERT, hệ thống tìm kiếm của Google sẽ hiểu được ngữ nghĩa của câu hỏi và tìm kiếm các trang web có chứa thông tin về chất lượng nước sạch tại thành phố x, cả các trang web có chứa “chất lượng nước sạch” và “thành phố x” lẫn những trang web có chứa thông tin về chất lượng nước sạch, chất lượng môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường và các chủ đề liên quan đến thành phố x. BERT có thể giúp người dùng tìm kiếm được nội dung phù hợp hơn với câu hỏi của họ, điều này có thể giúp người dùng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Kết Luận

BERT là một thuật toán máy học được sử dụng để học các quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong câu, nó được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản tự nhiên và có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của người dùng một cách tốt hơn. BERT có thể được sử dụng trong nhiều tác vụ khác nhau như trả lời câu hỏi, đánh giá tính chính xác của câu trả lời và tự động dịch. BERT có thể giúp Google tìm kiếm nội dung thông minh hơn và trả lời các câu hỏi của người dùng một cách chính xác hơn.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Thuật toán Bert và các nội dung bài viết liên quan trong mục khác về các mẹo hướng dẫn hữu dụng tại đây: “Dịch vụ marketing”

Để có thể mua Proxy cho IPv6 bạn có thể mua tại website proxyv6.net.

Tags:

Bài viết khác

Top 15 phần mềm CRM tốt nhất 2024 tại Việt Nam và Thế Giới

Top 15 phần mềm CRM tốt nhất 2024 tại Việt Nam và Thế Giới

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?Một...
Xem thêm
5 xu hướng Content Marketing sẽ bùng nổ trong năm 2024

5 xu hướng Content Marketing sẽ bùng nổ trong năm 2024

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?Một...
Xem thêm
Cách tính phần trăm giảm giá chuẩn nhất dành cho Marketer 2024

Cách tính phần trăm giảm giá chuẩn nhất dành cho Marketer 2024

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?Một...
Xem thêm
Marketing tool là gì? Top 5 phần mềm Marketing tốt nhất 2024

Marketing tool là gì? Top 5 phần mềm Marketing tốt nhất 2024

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?Một...
Xem thêm
MKT Care là gì? Hướng dẫn sử dụng phần mềm MKT Care hiệu quả 2024

MKT Care là gì? Hướng dẫn sử dụng phần mềm MKT Care hiệu quả 2024

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google đặt ra với BERT là gì?Google BERT ảnh hưởng gì đến SEO?Thuật toán Bert có giống Google RankBrain hay không?Một...
Xem thêm

Buy Private Socks5 & HTTP proxies

Proxies for many purpose such as adsvertising, marketing, data crawl, ...

BUY PROXY V6 V4

Lựa chọn của người biên tập

Croxyproxy Instagram là gì? Cách sử dụng Croxy Proxy Instagram

Croxyproxy Instagram là gì? Cách sử dụng Croxy Proxy Instagram

Nội dungThuật toán Bert là gì?Cách hoạt động của thuật toán ra sao?Mục tiêu Google…
Xem thêm